Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia

EUSKERA

 

 

GARMENDIA ARRUEBARRENA "Iztuetaren olerkiak"...

ETXEBERRIA, Jose Mª "XVIII eta XIX Gizaldietako sei Hiztegi argitara gaberen berri" PATXI ALTUNAri omenaldia . Donostia : Deustuko unibertsitatea-Mundaiz. 1990. Elixabete Perez Gaztelu-Patri Urkizu (ed) 63.or. 1.- Sarrera Hemen aurkeztuko ditudan hiztegi hauek denak XIX gizaldikoak dira, bat kenduta. Hiztegi hori “Diccionario cuatrilingue” izenburua duena, XVIII gizaldikoa da, antza...

ETXEBERRIA, Jose Mª "Hiztegien bereizgarritasunak eta berdintasunak" PATXI ALTUNAri omenaldia . Donostia : Deustuko unibertsitatea-Mundaiz. 1990. Elixabete Perez Gaztelu-Patri Urkizu (ed) 81-83.or. 1.- Hiztegi hauek hizkuntza bi edo gehiagotan eginda daude. Bi hizkuntzatan eginak hauek dira:

ETXEBERRIA, Jose Mª " Iztueta-ren hiztegia" PATXI ALTUNAri omenaldia . Donostia : Deustuko unibertsitatea-Mundaiz. 1990. Elixabete Perez Gaztelu-Patri Urkizu (ed) 74-77.or. “Este libro es de Dn. Juan Ignacio de Iztueta” jartzen du lehenengo orrialdean. Eta pixkat beherago, “Vocabulario (de vascuence) Autógrafo del autor Iztueta”.

Laguntzaileak: