GUIPUZCOACO CONDAIRA EDO HISTORIA

Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Izarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaituta

Guipuzcoaco probintziaren kondaira edo historia 1969. La Gran Enciclopedia Vasca

Erabiltzailearen balorazioa: 0 / 5

Izarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaituta

Guipuzcoaco provinciaren condaira edo historia ceñetan jarratzen diraden arguiro veraren asieratik orainarte dagosquion barri gogoangarriac eguin eta zucendu cebana D... Guipuzcoaco dantza anciñacoen condairaren eguillea eta bertaco soñu zarrac bildu ta arguitaratu cituenac (1847ki argitalpenaren faksimila)

Laguntzaileak:

orkli