Izarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaituta
 
   

 

Euscaldun anciñaco ta are lendabicico etorquien dantza on iritci pozcarri gaitic gabecoen soñu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoaquin.1826. Baroja