Izarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaituta
 
 
pdf

Gure Jaincoac agindu  ciguna

 

igorri du, izanik biotz biguña:

 

gizon eguiñic bere seme maitea,

 
¿cer nai degu gueiago eguitea?

 


Gure artean derilla bici,

 

ez digu eguin mesede guchi:

 

egun gozo au zaicunean irichi,

 

beraren eguin-bideac ditzacun icasi.

 

Au escatcen diguna badaquigu berdi...

bestela izan guenzaque noizbait...