Izarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaituta
 

 

pdf

Villafrancatar Jaun prestu

erri-eramantzalleac,

ez izan zuen goy-zaleac;

malla oetan arra aztu

gutiziak. Ez beldurtu!

Laga amodio zuenquoiay,

gustien onari jarray;

artako zaute abeak,

egiñak gure jabeac;

egon sendo, zuzen ta ernay.


Iztueta jaunak 1832 urtean Villafranka-ko erriko-etxentzat eta bere enkarguz euskeraz ipiñi zituan Gómez Manrique-ren bertsoak Toledo-ko erri-etxean eta bere atean daudenak. Erderaz onela esaten due:

«Nobles, discretos varones

que gobernáis a Toledo.

En aquestos escalones

desechad las aficiones,

codicias, amor y miedo.

Por los comunes provechos

dexad los particulares.

Pues vos fizo Dios pilares

de tan riquísimos techos,

estad firmes y derechos».

Aurrenean ipiñi ditugun Iztuetan bertsoak arkitzen dira Villafranka-ko erri-etxean burni-koi (burnizko eztenez) berunean eta arrian betirako ezarriak