Goiherriko Euskal Eskola Maizpide Euskaltegia. III.Gerriko Ikerlan-Sariketa "Juan inazioa Iztueta Etxeberria"
JOSE INAZIO ANSORENA MINER "IZTUETA eta ALBENIZ-en musika bilduma"
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena,Jose "Obras ineditas de Iztueta"
1945: Plaza Iztueta
Juan Inazio Iztueta Etxeberria
Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta
 
 
 pdf


SARRERA
1


Ai, au Aur zoragarri

guri ta mardula

gucion onerako

jaio da mundura.

Deseatzen genduen

eguna eldu da

baita arras ill-ere

genducan beldurra.

2


Gau pozgarriagoric

nere iritcian

ezin izan diteque

secula gucian;

Adanen becatua

pararic azpian

Jaunac ifini gaitu

beraren gracian.


Zortzicoa

 
3
Iiiac eta biziac

consueloz daude

eguin dalaco Aur au

zeru lurren jabe;

bici gaitezque ongui

ta pocez alere

Lucifer gaiztoaren

beldurrican gabe.
 
4


Eguerri bezperan

Belengo errira

gure salbatzallea

gabaz etorri da;

zoraturic nago ni

berari beguira;

Adanen becatuac

betico ill dira.
 
5

Artzaiac emen datoz

utciric ardiac,

animo ar dezagun

anima garbiac;

...) ren mirariac

...) larriac

...) ren gaitu
 
 
 
 
 
 
 
 
6

Semea eguin eta

doncella garbia

emen icusten degu

Virgiña Maria;

auxen da milagroa

gozo ta .........

... beraren dicha

...... gaitean ......

 

 

Euskarichoa
Zarrac eta gazteac

goacen bertatic

Jesus adoratcera

biotz biotcetik;

gucioc salbatcera

jechi da cerutic,

nor dantzatuco ez da

Jesus, gaur zugatic!

 

 

 

 
 
 

Laguntzaileak:

orkli