Goiherriko Euskal Eskola Maizpide Euskaltegia. III.Gerriko Ikerlan-Sariketa "Juan inazioa Iztueta Etxeberria"
JOSE INAZIO ANSORENA MINER "IZTUETA eta ALBENIZ-en musika bilduma"
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena,Jose "Obras ineditas de Iztueta"
1945: Plaza Iztueta
Juan Inazio Iztueta Etxeberria

Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Izarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra Gaituta
 
 
pdf
 
1

 

Au da farragarria

(ene!) válgame Diosl

(agur)e zar zar bati

(bertso) berriok...

(Orain) norbaiti ere

equin bear diot,

(non)dik ote ditudan

(esp)antu andiok.

(Itz)a eman diot

(m)illa amorioz

nagola serios;

ishilduko ditudala

erronca-andiok

2

Bertsolaria zein dan

ezta declaratcen;

sasitik asi zaizkit

arri tiratcen;

uquitu ez banindu

ishillik negoen;

ezdaquit neregandik

cer nai ote duen;

ez naiz ni arren men,

ez orain ta ez len,

zembat uste duen,

frututik ezagun da

arbola zer den.

3

 

Uzteguico Arguiña

bertsolari piña,

ba daukac fantasia

conbeni adiña;

oguei ta launa urtez

igual baguiña,

iri coplac ematen

zer tripaco miña!

enioc aitziña;

nai ducan adiña

eguic alegiña;

parti darequin mintza-

tzen aiz, arguiña

4

Uztegui-co arguiña,

mortero-guillea,

errodec paratu dec

jardun-bidea;

zarrac ateratzeco

aushen dec tildea!

Jaunac eman gracia

ez al duc irea;

arguintxo noblea,

naiuque nombrea

nic baño obea;

graduren bat falta duc

ik (or) ordea.

5

 

Arruiz-tar valleko

coplari berria:

(goi)goyeneco mallan

ago jarria,

lurreratu nayean

agure elbarria;

nere urte joanaz

nai badek balia;

para juzcaria,

naiz predicaria;

errain dik eguia,

ceñengan guelditcen dan

jakinduria.

 

Laguntzaileak:

orkli