Goiherriko Euskal Eskola Maizpide Euskaltegia. III.Gerriko Ikerlan-Sariketa "Juan inazioa Iztueta Etxeberria"
JOSE INAZIO ANSORENA MINER "IZTUETA eta ALBENIZ-en musika bilduma"
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena,Jose "Obras ineditas de Iztueta"
1945: Plaza Iztueta
Juan Inazio Iztueta Etxeberria
Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta
 


Batista biribill
Dantzan ongui habill,
Ez dec ezpataric
Y bezelacoric:
Yre gabriolac
Ez dizquic chirolac
Iñolaz seguitcen
Ain maiz dituc eguiten:
Arrasts cacoac eta goracuac
Dituc alacuac
Non icustecuac:
Aurrerontz atcerontz
Eta baterrerontz,
Ez dec dantzariric
Yre parecorio.

****
Inacio aiz general aundia
Cerutic etorria,
Eta andic
Indar oric descarquic:
Ez dec ez mutillic,
Jarrico zaicanic
Armaquin aurrean
Gaurco egunean,
Naiz betor
Lucifer deavrua,
Utziric infernua.
Ire soldaduac
Ditut aingeruac,
Ire guidaria
Dec Jesus andia,
Chantcen dizquic
Jesusen compañiac.

****
Soñu zar pijoa
Onenetacoa
Jotcen dec chambolin
Compás onarequin:
Orrec badic emen,
Orain guero, ta len,
Asco eguiteco
Ongui dantzazeco.

****
Aurrera corrí
Atcera corri,
Beti ezpata airean,
Ez zac onezquero
Ez orain es guero:
Inore jarrico gañean.
****

Etsaiac;
Es daucat fedeac
Ez christau nereac,
Ez doñea perillic
Inongo aldetic;
Inacio or dago
Beti esnai dago
Armetan jarria
Dauca compañia;
Chispac armaturic,
Bandera zabalic,
Gau ta egun,
Guc guztioc paquea degun.
Beti gau eta egun.

Laguntzaileak:

orkli