Goiherriko Euskal Eskola Maizpide Euskaltegia. III.Gerriko Ikerlan-Sariketa "Juan inazioa Iztueta Etxeberria"
JOSE INAZIO ANSORENA MINER "IZTUETA eta ALBENIZ-en musika bilduma"
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena,Jose "Obras ineditas de Iztueta"
1945: Plaza Iztueta
Juan Inazio Iztueta Etxeberria

IZTUETAK IDATZITAKO GUTUNAK

Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Izarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra Gaituta

Nere jabe ta adisquide mamia: atseguiñ andibaten iracurri det zeure Carta gozoa, ceñetan icusten deran arguiroqui zure zaiñ piñetan pill pill dizaquiena, anciña anciñaco euscaldun prestu chit gogoangarrietatic datorquizun Odol garbi bero indartsua...

Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Izarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra Gaituta

Zaldivia-n 1839. garren urteco Apirillaren 12-an eguiña Nere Jabe on ta Adisquide mamia: ezaguturic ondo, esan-al guztien gañecoa dala, bedorrec/ niganaco duen amodiozco naitasun bero bici gartsua, eta arquitcen naizalaric necaeraguiteco bide/ estura(?) larri andicoan chit, natorquio laguntzaren esque, eguiazco Aita biotz biguñ nere nerequiagana/ banijoaque bezala.

Laguntzaileak:

orkli